top of page
Uitvoering muziek: Combattimento Consort Amsterdam
gedirigeerd door: Jan Willem de Vriend
uitvoerenden: Claudia Patacca, Ralf Popken, Piotr Micinski, Robbert Muuse

2010

Regie: Eva Buchmann
decors en kostuums: Eva Buchmann

Prima la musica

Prima la musica

Salieri’s opera buffa "Prima la musica, poi le parole" werd in 1786 uitgevoerd op instigatie van de Oostenrijkse keizer, tijdens een wedstrijd tussen Salieri en diens collega en rivaal Mozart. Deze laatste had zijn komische opera Der Schauspieldirektor ingestuurd. Salieri won, maar bleef slechts bekend als Mozarts tegenstrever. Bijna al het werk van Salieri, inclusief deze winnende komische opera, werd vergeten. Met het Combattimento Consort en regisseur Eva Buchmann kunt u zich zelf een oordeel vormen over Salieri's ten onrechte vergeten juweeltje. Samen verzorgen zij een semi-scenische uitvoering van deze vrolijke opera over een vlotte componist, een librettist met een writer’s block en twee ruziënde prima donna’s.

Next
Previous

18 mei 2010

Claudia Patacca
Ralf Popken
Piotr Micinski
Robbert Muuse

Prima la musica

Arnhem (NL)

musis sacrum

The big attraction is a semi-scenically performed comic one-act by Salieri, Prima la musica, poi le parole....
...The lack of the text dimension hardly detracted from the hilarious scenes performed by the four singers, with the help of scissors, cutter and large quantities of paper."

Volkskrant

Die große Attraktion ist ein halbszenisch gespielter komischer Einakter von Salieri, Prima la musica, poi le parole....
...Das Fehlen der Textdimension schmälerte kaum die lustigen Szenen, die von den vier Sängern mit Hilfe von Scheren, Schneidemaschinen und großen Mengen von Papier aufgeführt wurden."

Volkskrant

"De grote attractie is een semi-scenisch uitgevoerde komische eenakter van Salieri, Prima la musica, poi le parole…
…Het ontbreken van de tekstdimensie deed nauwelijks afbreuk aan de hilarische taferelen die de vier zangers, met behulp van schaar, snijmachine en grote hoeveelheden papier ten beste geven."

Volkskrant

20 mei 2010

Quotes
Ontour

Download

File Name

Files

bottom of page